Willebroeks college niet geïnteresseerd in verloren Dexia-geld?

29 April 2012

Afgelopen gemeenteraad diende Groen Willebroek een voorstel tot motie in voor een onderzoek naar het Dexia-debacle. Tal van gemeenten verloren heel wat geld toen in 2009 werd gevraagd opnieuw te investeren in de Gemeentelijke  Holding, die deel uitmaakt van de Dexia-groep. Daarnaast zijn ze ook de jaarlijkse dividenden uit die Holding kwijt. 'Wij vinden dat er met het schaarse geld van de gemeenten zwaar is gegokt en willen weten wie daar verantwoordelijk voor is', aldus Stefaan Van Aken, raadslid voor Groen in Willebroek. Groen Willebroek diende dit voorstel tot motie in naar navolging van de gemeente Merchtem, die dergelijke motie aannam. 'Als meer gemeenten zulk een motie tot de VVSG richten, dan zal die eerder geneigd zijn te bewegen', alsnog Stefaan Van Aken. 'Opmerkelijk genoeg gaat burgemeester De Laet ervan uit dat de VVSG zelf wel kan beslissen waar ze onderzoek naar laat voeren. Wij dachten dat de VVSG de belangen van de gemeente behartigt en niet andersom. Dus kunnen wij de VVSG perfect vragen in actie te treden.'Daarnaast verwierp het College het voorstel ook met de vaststelling 'dat er al een parlementaire commissie onderzoek had gevoerd'. 'Dat is een lachertje', stelt Thiery  Serrien, voorzitter van Groen Willebroek: 'Alle waarnemers zijn er het over eens dat deze commissie een maat voor niets en vooral een doofpotoperatie was. De parlementaire commissie formuleerde wel aanbevelingen voor toekomstig handelen, maar er mocht helemaal niet naar verantwoordelijken worden gezocht. Nochtans is er zwaar gespeeld met de schaarse middelen van de gemeenten en dus de burgers. Hoe dikwijls moeten die de rekening van het Dexia-debacle betalen? De gemeenten hebben het recht  te weten wie hun centen heeft verspeeld.'

Stefaan Van Aken vindt het feit dat burgemeester De Laet hem suggereerde dan maar een klacht ten persoonlijk e titel in te dienen een ridiculisering van de feiten. 'Groen Willebroek heeft zich in deze trouwens absoluut niks te verwijten. We waren de enige fractie die in 2009 tegen een nieuwe investering in de Gemeentelijke Holding hebben gestemd. Willebroek verloor zo 346.440 euro. Je gaat niet met de centen van uw inwoners naar het casino.'