Groener en duurzamer in Willebroek

25 December 2022

Wat betreft klimaat, mobiliteit en duurzaamheid kunnen we al flink wegen op het beleid.

In Willebroek werd de meerjarenplanning van het gemeentebestuur herzien en daar vormden nieuwe impulsen van Groen Willebroek een flinke basis voor. ‘Wat betreft klimaat, mobiliteit en duurzaamheid kunnen we al flink wegen op het beleid’, stelt schepen van onder meer mobiliteit en klimaat Thierry Serrien. ‘Door ook in te zetten op energie besparen en betaalbaar maken, zorgen we ook voor een flinke sociale link met het groene beleid’, vult Mina Koukas (schepen van sociale zaken) aan. 

Deelmobiliteit komt eraan

‘We brengen twee elektrische deelauto’s naar Willebroek, dringen aan op dringende besluitvorming voor deelfietsen in de vervoerregio en zetten mee de schouders onder fietsleasing en de verhoging van de fietsvergoeding voor het gemeentepersoneel’, aldus eerste schepen Serrien. In combinatie met realiseren van een Hoppinpunt bij de vernieuwde stationsomgeving en een budget voor duurzame mobiliteit maakt de kanaalgemeente een flinke inhaalbeweging op dat vlak. ‘Daarnaast wordt Willebroek Fietsvriendelijk concreet gemaakt met een onderzoek naar een fietszone en mogelijke quick-wins’, vult de schepen nog aan. Ook de cultuur van 30 per uur wordt toegepast in de dorpscentra. 

Klimaatmedewerker voor duurzaam beleid

Thierry Serrien is de eerste Willebroekse schepen van Klimaat en wil ook op dit vlak een verschil maken: ‘Om werkelijk klimaatbeleid te voeren hebben we meer capaciteit nodig en dus komt er een nieuwe medewerker die zich voor onze gemeente op klimaat en duurzaamheid kan toespitsen’. Er wordt alvast verder werk gemaakt van een plan om de gemeentelijke gebouwen op termijn klimaatneutraal te maken en ook de gemeentelijke vloot van dienstvoertuigen wordt stap per stap fossielvrij gemaakt. ‘Het is daarnaast de bedoeling zo snel mogelijk en in samenwerking met een coöperatieve zonnepanelen op enkele van onze gebouwen te hebben en samen met onze inwoners aan de slag te gaan’, rondt de schepen op dit vlak af. 

Vergroenen met bomen en parken

‘Er is voor 2023 ook flink wat extra budget voorzien om meer bomen te kunnen plaatsen’, zegt Thierry Serrien nog, die ook schepen van groen- en natuurontwikkeling is. Vanuit die hoedanigheid werkt hij met collega-schepen Bavo Anciaux (Open VLD, Omgeving) samen om het Europaplein de groene oase te houden die het is en de buurt errond nog verder te vergroenen. ‘Ook voor park Den Blijk is het participatieve traject lopende en werkt het studiebureau aan een plan dat we volgend jaar uitrollen’, voegt Serrien nog toe. Daarnaast zet ook de collega van openbare werken (Luc Spiessens, N-VA) waar het kan mee de schouders onder het ontharden van het openbare domein om aan klimaatmitigatie en -adaptatie te doen. ‘Maar we roepen zeker ook onze inwoners op om waar het kan bomen te plaatsen en te ontharden’, aldus Thierry Serrien. 

Samen energie sparen

‘Fijn is dat we rond energie naar de scholen trekken om de derde graag van de lagere scholen aan te zetten tot bewustwording hieromtrent’, zegt schepen van onderwijs Mina Koukas ook. Zij kan verder aankondigen dat op de sociale dienst een extra medewerker wordt aangeworven om de grote schokgolf van de energiecrisis te helpen opvangen. ‘Er is ook flink wat extra budget om inwoners die het nodig hebben hierin tegemoet te komen’, aldus Koukas nog. Schepen van klimaat en energie Serrien geeft graag nog mee dat voor inwoners die willen en kunnen renoveren met het oog op energiebesparing een ontzorgingstraject wordt voorzien: ‘Van het zoeken naar aannemers, het opvragen van offertes, tot het controleren van de oplevering.’ 

Veerkrachtig Blaasveld 

Vanzelfsprekend mag het feit dat Blaasveld 900 jaar bestaat in 2023 niet onopgemerkt voorbijgaan. ‘Natuurlijk zullen alle verenigingen en organisaties die hierrond iets doen, worden ondersteund’, aldus Mina Koukas, maar als schepen van samenleving doet ze er graag nog flink wat bovenop: ‘Dit is het perfecte moment om met Blaasveld het traject “Veerkrachtige Dorpen” te starten en daar zetten we dan ook budget en een deeltijds medewerker tegenover.’
Als schepen van cultuur legt Serrien met het street art project “Willebroekse Wondermuren” graag de link naar de bevoegdheid jeugd van Mina: ‘Het moet de uitdaging worden om met schoolgaande jongeren en jeugdverenigingen graffiti-kunstwerken op muren van onze gemeente te toveren.’ 

In alle beleidsdomeinen wordt participatief aan de slag gegaan, net zoals duurzaamheid in het brede beleid aanwezig is, bijvoorbeeld met een subsidie voor regeneratieve landbouw. ‘Door concrete acties en betrokkenheid zetten we in samenwerking het proces naar een ambitieus groener en duurzamer Willebroek in gang’, stelt schepen Thierry Serrien. Zijn collega Mina Koukas vult besluitend aan: ‘Een groener Willebroek zal ook een warmere en socialere gemeente zijn.’