Willebroek zit niet te wachten op golfterrein op Hazewinkel

09 April 2013

Willebroek zit niet te wachten op golfterrein op Hazewinkel

Waar moeten jeugd en recreanten naartoe? Groen Willebroek vernam met verbazing de plannen van Bloso en de Provincie Antwerpen om op recreatiedomein Hazewinkel een golfterrein te voorzien. Dit 'ecogolfterrein' zal heel wat ruimte innemen en verdringt de joggers, zonnebaders en wandelaars definitief van het domein. 'Ongehoord', zegt Groen Willebroek-voorzitter Thierry Serrien: 'Willebroekse jongeren en gezinnen zitten hier niet op te wachten.'De provincie Antwerpen wil een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opmaken voor de ontwikkeling van het Bloso watersportcentrum Hazewinkel (o.a. kabelwaterski, in-outdoor sportinfrastructuur) en omgeving te Willebroek en Mechelen. In dat PRUP zal de zonevreemde problematiek opgelost worden en zal een 9 holes ecogolfterrein ontwikkeld worden. 'Men gaat hierbij helemaal voorbij aan het feit dat Hazewinkel voor Willebroek van ontzettend grote lokale betekenis is: jong en oud gaan er zich in de zomermaanden ontspannen', aldus nog Serrien.

Uit de kennisgeving van het openbaar onderzoek maakt Groen Willebroek op dat een groot deel van de ruimte dat vandaag door wandelaars, joggers en zonnebaders wordt gebruikt, als golfterrein wordt ingevuld. Gemeenteraadslid Stefaan Van Aken zal alvast bekijken wat er op gemeentelijk niveau aan deze plannen kan worden gedaan: 'Men zou er beter voor zorgen dat er tijdens de zomermaanden op legale wijze kan worden gezwommen op Hazewinkel. Daar zitten de mensen uit de omgeving wél op te wachten.'

Provincieraadslid voor Groen, Koen Kerremans, geeft alvast te kennen de Willebroekse zorgen te delen en het dossier van nabij op te volgen.

Een link naar de aankondiging van het openbaar onderzoek vind je hier.