Willebroek financieel doorgelicht

21 Maart 2012

Willebroek financieel doorgelicht

brengt deze dagen een dossier over gemeentefinanciën en daaruit bleek, niet verrassend, dat onze gemeente het niet zo goed doet. Onze uitdaging is groene oplossingen te formuleren voor de niet zo rooskleurige gemeentefinanciën. Wij vinden alvast dat het niet kan met de gemeentegelden risico's te nemen. Het Laatste Nieuws 

Het is algemene weet dat de aanvullende personenbelasting in Willebroek zeer hoog is: met 8,50% zijn we de vijfde duurste gemeente in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat burgemeester Marc De Laet (sp.a) aangeeft dat de ingeweken tweeverdieners en nieuwe bedrijven voor hogere inkomsten zorgen. Traditioneel zorgde de Willebroekse arbeidersbevolking voor lage belastingsinkomsten. Het nieuwe gegeven zorgt echter niet voor een belastingsverlaging, want 'Willebroek heeft een achterstand inzake investeringen in het openbaar domein', aldus de burgemeester.

Willebroek telt ook veel ambtenaren in vergelijking met andere gemeenten. Daar staat volgens de burgemeester echter een uitgebreidere dienstverlening tegenover. Hiet is opmerkelijk dat Eddy Bevers (N-VA) namens de coalitiepartner stelt dat de persoonlijke ambitie van de burgemeester de bovenhand haalt op de financiële resultaten, de verwachtingen van de burgers en het economisch beleid ten aanzien van onze middenstand en ondernemingen. Bij N-VA mikken ze dan ook op een efficiënter organiseren van de gemeentediensten; lees: afslanken.

De schuldgraad van onze gemeente blijft ook zeer hoog en tikt af op 1.569,95 euro per inwoner. Begrotingsspecialist Herman Matthijs van de VUB en UGent concludeert dan ook niet verrassend dat Willebroek zijn schuld op orde moet krijgen en de stijgende facturen voor OCMW en personeel in het oog moet houden.

Wij vinden dat onze gemeente er alles moet aan doen om ecologisch te besparen. Dat betekent dat initiatieven ter ondersteuning van de bevolking niet zomaar mogen sneuvelen. We kijken best waar we fors op energie kunnen besparen. We laten de vervuiler betalen. Vanzelfsprekend moeten we de schuld afbouwen: daarom kunnen alleen duurzame investeringen. Ten slotte is het ook wraakroepend dat onze gemeente 346.440 euro verloor door in 2009 kapitaal te pompen in de Gemeentelijke Holding. We gaan niet met de centen van de burgers naar het casino.

(Bron: Het Laatste Nieuw, 20/03/2012