Wat we nog leerden op de gemeenteraad van mei

31 Mei 2019

Wat we nog leerden op de gemeenteraad van mei

En wat leerden we nog op de gemeenteraad afgelopen dinsdag? Dat de burgemeester op onze vraag omtrent de stand van zaken betreffende de plannen voor de vernieuwing van het handelscentrum antwoordde dat er nog geen traject gestart is. Dat zal wel onderwerp zijn van het beleidsplan van het college. Daarbij zal participatief gewerkt worden. Er wordt ook bekeken of een instantie zoals de Vlaamse Bouwmeester kan worden betrokken, wat zeker ook onze goedkeuring wegdraagt. Wordt vervolgd, want we zien graag gebeuren dat de motie betreffende het handelscentrum, die in december werd goedgekeurd en een prachtig voorbeeld van democratisch overleg was, de bedoelde aanzet is tot samen een toekomst voor dat centrum creëren.

Daarnaast leerden we ook dat de gemeente niet wist dat er zoveel vis op de vijver voor de Residentie Groenlaar zat. Bij de opruiming en het proper maken van die vijver kwamen heel wat van die vissen op het droge te liggen; niet echt een voorbeeld van dierenwelzijn. Schepen Bavo Anciaux (Open VLD) antwoordde nog dat er werd ingegrepen zodra men door had dat het fout liep. Volgens ons had men beter voor de aanvang van de werken zijn oor ten luister gelegd bij de buurtbewoners, vaak specialisten en kenners van hun wijk.

Inzake parkeerproblematiek in onze gemeente, merkte schepen van mobiliteit Luc Spiessens (N-VA) terecht op dat wenkbrauwen van groenen fronsten toe hij stelde dat in straten zoals de Gaston Fromontstraat groenstroken gedeeltelijk kunnen worden ingenomen door parkeerplaatsen. Gelukkig had hij het daarna ook over een ‘modal shift’ die er zou moeten voor zorgen dat er minder met de auto wordt gereden. Wij vinden het alvast een goed idee dat op het plein van de oude brandweerkazerne een wijkparking zou worden gecreëerd, maar dan hoeft er wat ons betreft niet tegelijkertijd groene ruimte te worden geofferd aan parkeerplaatsen.

Tot slot merkten we op dat bij de aanbesteding van een nieuwe straatveger niet in de gunningscriteria was opgenomen dat het om een elektrisch voertuig of althans een met de laagst mogelijke emissie zou moeten gaan. Als het je als gemeentebestuur menens is met de Burgemeestersconvenant en bijhorende klimaatdoelstellingen, dan mag dat bij zo’n aankoop vanzelfsprekend zijn. De burgemeester stelde dat er geen elektrische variant zou bestaan, maar dat kunnen we ondertussen feitelijk weerleggen. Die informatie bezorgen we graag.

De informatie die wij niet krijgen – omdat het over een ‘work in progress’ zou gaan – dat zijn ‘De bijlagen’. In de pers vernamen we dat Kevin Eeraerts en Vero De Wever uit de N-VA-fractie stapten omwille van wat in die bijlagen staat. Ze meldden dat de inhoud zou betekenen dat dit bestuur ‘een beleid nog linkser dan de sp.a ooit durfde’ vaart. Vanzelfsprekend is de oppositie daar dan ook benieuwd naar. Maar de burgemeester stelde dat deze documenten niet ter beschikking worden gesteld omdat het over werkdocumenten gaat. Wordt zeker ook vervolgd.