Waarheen met 2830 in 2030? Bevraging van Groen Willebroek

25 Juli 2017

Waarheen met 2830 in 2030? Bevraging van Groen Willebroek

Waarheen met 2830 in 2030? Kortom, hoe zien we het Willebroek van de toekomst?  Tijdens onze denkavonden in het voorjaar over 'Ruimte in Willebroek' en 'Iedereen mee' formuleerden een paar panels hieromtrent enkele interessante voorstellen.  Het is onze bedoeling met enkele stellingen die we hieruit afleidden bij Willebroekenaars aan de deur te komen. Zo kunnen we weten hoe jullie daarover denken en welke voorstellen jullie eventueel hebben om stappen in de goede richting te zetten. Vanzelfsprekend ligt bij Groen Willebroek de focus op de kwaliteit van het leven in onze gemeente, het lokaal aanpakken van de klimaatdoelstellingen en alles uit de kast halen om iedereen mee te hebben.  Maar we geven jullie ook de gelegenheid de bevraging online in te vullen.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfF8JsFExU8LrzwumVZAv17McJ_luaMkDqwn1nFic39BFl7-w/viewform?c=0&w=1Geef jij er alvast je reactie op? Formuleer eventueel zelf concrete ideeën of bedenkingen. Samen doen we het anders en beter!