Waar blijft het jeugdhuis?

01 Oktober 2011

Het Willebroekse jeugdhuis Perron4 blijft in onzekerheid over zijn locatie. Toenmalig sp.a-burgemeester Elsie De Wachter (sp.a) wees in 2003 de huidige locatie aan De Naeyer toe nadat het jeugdhuis al een decennium in onzekerheid was. De toekomst op die locatie is ook hoogst onzeker omdat een sp.a-raadslid tegen daartegen blijft procederen. Het huidige College wou het jeugdhuis in het project De Naeyer inplanten. Op de laatste plannen van de projectontwikkelaars is van een jeugdhuis lang geen sprake meer. Wij vragen ons dan ook af waar het College deze jeugdruimte gaat vinden? Misschien op De Naeyer toch gaan voor gemengde functies?