Vier mandatarissen voor Groen-EOS in Willebroek

13 Januari 2019

Vier mandatarissen voor Groen-EOS in Willebroek

Vier mandatarissen voor Groen-EOS in WillebroekGroen was de onmiskenbare winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Willebroek. Lukte het niet om een progressieve meerderheid te vormen met SP-a en CD&V, dan vertaalt ons succes zich wél in een heuse versterking van ons politiek personeel in onze gemeente.Op de installatievergadering van de Willebroekse gemeente- en OCMW-raad van 7 januari jongstleden legden voor Groen-EOS drie gemeenteraadsleden de eed af en werd een lid voor het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst beëdigd. Dat orgaan beslist over individuele dossiers van het OCMW. Voor deze belangrijke functie werd Liesbet Wuyts verkozen als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, met Mina Koukas als haar opvolger.Met zijn ervaring als raadslid was Thierry Serrien de logische keuze om de fractie te leiden. Serrien zal tevens in de politieraad voor de zone Mechelen-Willebroek zetelen. Nieuwkomers in de gemeenteraad zijn  Nelleke Van de Ven en Anthony Vanoverschelde. Die laatste blijft ook voorzitter van Groen-Willebroek.   Positief, constructief en kritisch‘We zullen met onze fractie vanuit de oppositie positief, constructief en kritisch aan het gemeentebeleid deelnemen’, aldus fractieleider Thierry Serrien. ‘Dat betekent dat we uit onze groene en sociale ideeën zullen putten om de ambities en daden van het college kritisch op te volgen, en waar mogelijk alternatieve beleidsvoorstellen te formuleren’, vult Anthony Vanoverschelde aan. ‘We willen daarbij altijd het debat aangaan om tot een positieve en constructieve uitkomst voor Willebroek te komen’, zegt Nelleke Van de Ven. ‘Maar we willen dat co-creatie en werkelijke inspraak voor onze inwoners belangrijke uitgangspunten worden’, stelt Nelleke nog. Nog meer aanwezig‘Het is alleszins fantastisch dat we nu drie gezichten hebben om de belangen van onze inwoners met groene bril te verdedigen’, vindt fractieleider Serrien. ‘Dat zorgt ervoor dat het werk wordt verdeeld en dat we nog meer aanwezig kunnen zijn, want als enig raadslid was dat in het verleden geen evidentie’, vult hij nog aan. ‘Daarnaast zullen we met het Geefplein en andere initiatieven met Groen-Willebroek ook buiten de raad duidelijk en positief aanwezig zijn’, zegt voorzitter Anthony Vanoverschelde. Nelleke Van de Ven geeft daarnaast mee dat zij als verkozene voor EOS mettertijd in de Groen-fractie zal opgaan: ‘Bij de verkiezingen ging er administratiefs iets fout, daarom noem ik mezelf voorlopig nog duidelijk een EOS-verkozene. Het is niet de bedoeling dat EOS een politieke partij blijft naast Groen, maar eerder een onafhankelijke denktank wordt. Dat werd zo afgesproken voor de verkiezingen.’  Met Liesbet Wuyts vaardigt Groen-EOS een ontzettend in sociale thema’s beslagen dame af naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst van het OCMW. ‘Ik zal dit engagement altijd en vanzelfsprekend vanuit het standpunt van de hulpbehoevende en natuurlijk binnen de wettelijke kaders bekijken’, geeft Liesbet Wuyts mee. ‘Onze gemeente wacht een serieuze uitdaging op het vlak van het bekampen van kinderarmoede, huisvesting voor mensen in problemen en het integreren van mensen met verschillende achtergronden, daar ga ik dan ook voor’, vult ze nog aan. Voorzitter Anthony Vanoverschelde geeft nog mee dat Groen blijft inzetten op goede en duidelijke communicatie over het werk in en buiten de raad. ‘Op onze website zullen we waar mogelijk diepgaande informatie over bepaalde dossiers voorzien. Via onze Facebook-pagina houden we de Willebroekenaar met het maandelijkse “En wat leerden we in de gemeenteraad?” door een groene bril op de hoogte van het raadswerk.’ De uitgangspunten voor dat raadswerk blijven dezelfde als die waarmee Groen-EOS naar de kiezer trok: ruimte voor iedereen, een gemeente waarin iedereen mee is en het kan anders als we samen met de inwoners aan beleid doen. Contactgegevens van de raadsleden en het lid van het Bijzonder Comité:• Thierry Serrien, Captain Trippstraat 94, 2830 Willebroek (0474 88 12 11, [email protected])• Nelleke Van de Ven, Processieweg 2, 2830 Blaasveld (0473 18 81 10, [email protected])• Anthony Vanoverschelde, Groene Laan 17, 2830 Willebroek (0473 18 98 12, [email protected])• Liesbet Wuyts, Vaartstraat 23A, 2830 Willebroek (0486 50 78 31, [email protected])