Verkaveling De Kebbingen overschrijdt draagkracht

23 Februari 2018

Verkaveling De Kebbingen overschrijdt draagkracht

Groen Willebroek stelt zich ernstige vragen omtrent de mobiliteit en de woonkwaliteit in het algemeen bij de verkavelingsuitbreiding aan de Kebbingen in Blaasveld. Er loopt bij het gemeentebestuur van Willebroek tot 3 maart een openbaar onderzoek naar deze uitbreiding die niet minder dan 18 kavels omvat. De opdrachtgever voor deze verkaveling is het IVA Innova, een intern verzelfstandigd agentschap van de gemeente dat onroerend goed koopt en verkoopt. Groen Willebroek vraagt zich af of het maximaal verkavelen van percelen tot de opdrachten van dit agentschap behoort. ‘Het IVA Innova werd ooit opgericht om gebouwen en grond voor openbaar en strategisch nut te verwerven. Als de strategie hier dan is om aan kernversterking te doen, dan is het traditioneel verkavelen van vrijstaande en halfopen bebouwing een rare strategie met het oog op de toekomst’, aldus Groen-gemeenteraadslid Thierry Serrien. ‘Het lijkt ook een strategie om simpelweg alles vol te bouwen, de leefkwaliteit van de wijken doet er dan niet meer toe, terwijl de gemeente met IVA Innova net de sleutel in handen heeft om aan kwaliteitsvolle kernverdichting te doen, mét voorziening van voldoende buurtgroen of speelruimte. ’

‘Maar ook problematisch is het feit dat er slechts één uiterst smalle toegang is via de ook al smalle Kalkberg’, zegt Serrien nog. Het raadslid stelt zich daarom vragen bij de toegangsmogelijkheden voor hulpdiensten zoals de brandweer: ‘Een sluitend advies van de brandweer ontbreekt dan ook in de verkavelingsaanvraag.’ Daarnaast melden buurtbewoners dat de toegangsweg tot de wijk via de Kebbingelei nu al het verzadigingspunt heeft bereikt. ‘Kan er alsjeblief ook nog wat ruimte zijn voor de kinderen in de wijken?’ vraagt het gemeenteraadslid zich af. De inwoners van Blaasveld in het geheel kreunen onder bouwwoede, want ook voorzieningen als scholen en jeugdbewegingen staan onder druk. Het is trouwens nog koffiedik kijken hoe die voorzieningen volgen bij het realiseren van het project De Naeyer waar 350 nieuwe woningen worden gerealiseerd.

Volgens Groen-Willebroek is het straks zo dat de beschikbare woongrond in de gemeente volgestouwd is: ‘En we dan met de gebakken peren zitten: te weinig speelruimte en fietswegen vol auto’s voor kinderen, een gebrek aan sociale ruimte en te weinig plaats voor de auto voor anderen.’ ‘Een fietsostrade langs het spoor is alvast onmogelijk als alles volgebouwd is’, besluit Serrien nog.