Tisselt, gestrikt of verstikt?

07 November 2020

Tisselt, gestrikt of verstikt?

‘Het Tisselts strikje’, noemde men in ruimtelijke plannen het zuidelijke dorp in onze gemeente. Velen die langs de drukke wegen van die strik wonen, merken stilaan verstikking op.

Ruim twintig jaar geleden beloofde men al voor de ditributiebedrijven op de Kersonk een ontsluiting naar de A12 te voorzien. ‘Dit dossier lijkt op een processie van Echternach: het strompelt van overleg naar studie, van nieuwe planning naar zoekgebieden’, aldus raadslid Thierry Serrien. ‘De Tisseltenaars hebben recht op een duidelijk toekomstperspectief zonder vrachtwagens’, vult hij aan.

Brielenbrug zwart punt 
De brug van Tisselt is een zwart punt van vrachtverkeer. Transporteurs gebruiken ze om van De Brielen naar de A12 te rijden, zelfs vervoer van op en naar De Hulst passeert er en vanzelfsprekend rijdt men erlangs om van en naar de Kersonk te rijden. Daarnaast zijn er ook bedrijven langs de Westdijk die deze weg nemen. Anthony Vanoverschelde: ‘De mix met schoolgaande jeugd en het dorpsleven is gevaarlijk en ongezond.’
‘We zijn bevreesd dat de plannen voor distributiebedrijven ten zuiden van de N16 de ruimtelijke strop rond Tisselt nog dichter maken. De klimaatverandering vraagt meer bomen, niet meer vrachtwagens, want de transportgroei bereikte de grenzen’, besluit Vanoverschelde.