RUP Oostdijk mist hefbomen voor duurzaamheid

14 November 2012

RUP Oostdijk mist hefbomen voor duurzaamheid

Groen Willebroek maakte de GECORO zijn opmerkingen over met betrekking tot het RUP Oostdijk. We dienen geen formeel bezwaar in, omdat we het algemeen kader wel degelijk weten te appreciëren. Het is de verdienste van het Willebroekse gemeentebestuur een zone voor milieubelastende industrie om te vormen naar een woonzone, waar handel en publieke voorzieningen mogelijk zijn.Onze opmerkingen betreffen vooral het duurzaam karakter van het RUP, of het gebrek eraan. Volgens ons kan dit RUP in de specifieke voorschriften bakens uitzetten om tot een werkelijke woonzone van de toekomst te komen. Op het gebied van energie, waterhuishouding, parkeergelegenheid en mobiliteit worden er kansen gemist.

Op het gebied van energie zou men kunnen vastleggen hoeveel energie er in de woongelegenheden maximum mag gebruikt worden om tot de comforttemperatuur van 21° te komen. Men zou evenzeer kunnen bepalen dat bouwers in deze wijk niet een aparte vergunning voor het plaatsen van zonnepanelen hoeven aan te vragen. Zeker kan ook bepaald worden dat het bedrijventerrein en de woonwijken klimaatneutraliteit dienen na te streven.

De waterhuishouding zou resoluut anders kunnen. Door waterpartijen door de wijken te laten slingeren. Door resoluut te gaan voor waterdoorlaatbare oppervlakten.

Wat de mobiliteit betreft, moeten we volgens ons af van de klassieke wijkdoorsnijdende autoweg. Drie ingangen kunnen beter drie verschillende wijkdelen bedienen. Voetgangers en fietsers hebben dan wel absolute doorgang tussen de verschillende wijkdelen. Er kan ook afgestapt worden van het klassieke parkeren voor de deur (tenzij op het woonerf); parkeerhavens en verzamelde garageboxen houden de wijk vrij van doorgaand autoverkeer.

Groen Willebroek hoopt dat de GECORO deze opmerkingen ter harte neemt en stelt voor het RUP duurzamer te maken.

We verwijzen ook graag naar de wijk Vauban in Freiburg, het schoolvoorbeeld van de duurzame wijk (klik hier). Dichterbij is het ontwerp van De Vloei in Ieper interessant (klik hier).