Regenboogzebrapaden en statiegeldalliantie

07 November 2020

Regenboogzebrapaden en statiegeldalliantie

Met de toetreding tot de statiegeldalliantie en het realiseren van regenboogzebrapaden kregen we met Groen Willebroek een paar voorstellen goedgekeurd die ecologisch en maatschappelijk impact kunnen hebben. 

Spijtig genoeg moeten we vaststellen dat de rechten van holebi’s en transgenders in de Europese Unie geen vanzelfsprekende verworvenheid zijn. Daarom vinden we het goed dat onze gemeente op 17 mei de regenboogvlag uithangt en daarmee aangeeft dat Willebroek voor deze rechten ijvert. We vroegen met onze fractie om een symbolische stap verder te gaan door het aanleggen van regenboogzebrapaden. Positief dus dat schepen van mobiliteit Luc Spiessens (N-VA) op onze vraag inging: zeker al aan het oude gemeentehuis zal er een aangelegd worden; daar voegen we graag dat aan de markt aan toe. Op deze manier krijgt ons statement voor LGBTQ+-rechten een permanent karakter. Daarnaast bleek in mei Dat de aanhouder wint en driemaal scheepsrecht is, want voor het derde jaar op rij diende fractieleider Thierry Serrien namens Groen Willebroek de motie tot toetreding tot de Statiegeldalliantie in en deze keer werd ze bijna unaniem goedgekeurd. Via de Statiegeldallinatie vragen Vlaamse steden en gemeente aan de regering statiegeld in te voeren op petflessen en blikjes om het zwerfaval-probleem tegen te gaan en geld dat de gemeente inzet in de strijd ertegen anders in te kunnen zetten. Uit een studie die de Nederlandse regering bestelde, bleek dat in de landen waar statiegeld is ingevoerd, het aantal blikjes en plastic flessen in het zwerfvuil met 70 tot 90 procent daalt.