Ontsluiting verkaveling Bezelaeren problematisch

24 Januari 2012

Tijdens de gemeenteraad van 24 januari 2012 stelde Groen-raadslid Stefaan Van Aken het College enkele vragen over de verkaveling Bezelaeren in Blaasveld. Het is er ons vooral om te doen dat de ontsluiting van deze verkaveling er vrij problematisch, zoniet onmogelijk, uitziet. De Uranusstraat en Marsstraat zullen alle bijkomende verkeer moeten slikken. Groen is voor verdichting van woonkernen, maar er moet ook voldoende oog zijn voor de nieuwe verkeersstromen die zo ontstaan.