Kristof Calvo stelt beleidsnota Energie aan de kaak

20 Februari 2012

Federaal Groen-parlementslid Kristof Calvo herleidde de Beleidsnota Energie van staatssecretaris Wathelet tot wat het werkelijk is: een vodje papier.  Kristof (voormalig voorzitter GroenWillebroek) stelde vast dat de regering-Di Rupo helemaal niet de ambitie heeft een energiebeleid voor de toekomst te voeren. Nochtans is dit iets wat elke burger zwaar in de portefeuille voelt.

In een heldere uiteenzeting fileert ons parlementslid deze 'beleidsnota' en stelt hij meteen een alternatieve 10-puntennota voor. Onder meer een forse belasting op de nucleaire winst van Electrabel en de uitvoering van de aanbevelingen van de CREG zijn groene uitgangspunten. Daarnaast moet een dringende en duidelijke keuze voor nucleaire afbouw gemaakt worden.