Kan iemand de Gecoro reanimeren?

07 November 2020

Kan iemand de Gecoro reanimeren?

Een gemeentelijke comissie voor ruimtelijke Ordening (GECORO) kan op eigen initiatief adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen. De wet zegt dat elke gemeente een actieve GECORO moet hebben.

Een voorzitter die geen tijd maakt om zijn GECORO te doen werken is zijn opdracht en mandaat niet waardig en zou door het bestuur op het matje moeten worden geroepen. Hier in Willebroek wordt die door het college zelfs opgetrommeld om bezorgde buurtbewoners te paaien met hele plannen en halve beloftes. Is er hier wel een draagvlak om bovenop de huidige overlast van sommige bedrijven en pakhuizen nog eens extra magazijnen, vrachtverkeer en asfalt te verwelkomen? Is het college bereid haar visioen van walhalla voor de e-commerce aan een GECORO voor te leggen? Of beschouwt de experten daarin pottenkijkers die het ruimtelijk beleid graag dwarsbomen? Wie nuchter naar uitdagingen voor de volgende generaties kijkt op vlak van klimaatbeheersing, opwarming, mobiliteit en sociale rechten voor werknemers, die maakt van Willebroek geen e-commerce paradijs. “Voor Groen is het simpel: het volbouwen moet stoppen. Het is genoeg geweest. Willebroek heeft haar bijdrage aan het onbeperkt innemen van open ruimte ruimschoots gedaan. De prijs die we ervoor betalen in termen van overlast, milieuschade en ruimteverlies is hoog. Te hoog, want als je ‘t Broek en Hazewinkel niet meetelt, dan schiet er maar weinig kwalitatieve open ruimte over”, zegt Anthony Vanoverschelde. Onze Groenfractie vraagt dan ook dat de GECORO dringend terug in actie schiet. De ontwikkeling en ontsluiting van Tisselt, de centrumvernieuwing, de herbestemmingen in het dorpscentrum in Blaasveld en de plannen voor een zwembad op Hazewinkel zijn maar enkele dossiers waarover de meningen van verschillende Willebroekse belangen en organisaties moeten mogen botsen.