Groen diende motie in om jachthavenplannen op te bergen

12 December 2018

Groen diende motie in om jachthavenplannen op te bergen

Tijdens de gemeenteraad van 29 stelden we met Groen vragen over de werkelijkheid van de jachthavenplannen van N-VA. We wensten ook dat de buurtbewoners konden worden gerustgesteld. Het antwoord van burgemeester Eddy Bevers (N-VA) bracht die geruststelling niet echt, daarom dienden we voor de gemeenteraad van december een motie in. De motie die sp.a (met steun van Groen) in november indiende, werd merkwaardig genoeg door de meerderheid als onontvankelijk weggestemd.

Tijdens de gemeenteraad van 29 stelden we met Groen vragen over de werkelijkheid van de jachthavenplannen van N-VA. We wensten ook dat de buurtbewoners konden worden gerustgesteld. Het antwoord van burgemeester Eddy Bevers (N-VA) bracht die geruststelling niet echt, daarom dienden we voor de gemeenteraad van december een motie in. De motie die sp.a (met steun van Groen) in november indiende, werd merkwaardig genoeg door de meerderheid als onontvankelijk weggestemd.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen publiceerde de gemeentelijke administratie een inspiratienota met toekomstperspectieven voor onze gemeente. In de bijlagen vonden we onder meer de documenten van de brainstorm die onder het gemeentepersoneel was gehouden. Een van de ideeën was ‘Een tunnel onder het kanaal’, waar we bij noteerden: ‘Zot, maar niet gek’.

In die inspiratienota werd ook aangegeven dat we op zoek moesten naar een ‘unique selling proposition’ voor ons handelscentrum. N-VA Willebroek greep deze queeste blijkbaar aan om ook met een zot idee te komen: een jachthaven in het centrum van onze gemeente. Dat idee de laatste week voor de verkiezingen lanceren zonder de impact ervan in te schatten, dat maakt het ook gek.

Want, eerst en vooral is er de vraag of het N-VA – en dus bij uitbreiding het de hele bestuursploeg van onze gemeente – ernst is met deze plannen? Of was het maar een schot voor de boeg om ook op beleidsniveau een brainstorm te houden? Indien dat laatste het geval is, dan was het echter wel raak voor de bewoners van de getroffen wijk. Zij zien de waarde van hun huis meteen gedevalueerd worden, alleen al door het lanceren van dit idee. Indien het N-VA (en bij uitbreiding het hele bestuur) wel ernst is, dan moet er toch een plan van aanpak zijn om de getroffen bewoners de waarde van hun huis te garanderen.

Voor Groen Willebroek is het alvast kristalhelder dat een gemeente die met toenemende en hoge kinderarmoede heeft te kampen en die meteen een vernieuwing van het handelscentrum nodig heeft, andere katten te geselen heeft dan het bedenken van prestigieuze projecten die ten vroegste over twintig jaar kunnen worden gerealiseerd. Als er al op langere termijn moet worden gedacht, dan zouden we eerder denken dat een echt Klimaatplan aan de orde is en niet een plan dat klimaatverandering verder in de hand werkt.

Tijdens de gemeenteraad van november vroegen we al of het plan van een jachthaven in het centrum van onze gemeente voor N-VA ernst was en of dat dan in het nieuwe beleidsplan zou worden opgenomen. We vroegen ons ook af wat het standpunt van de coalitiepartners CD&V en Open VLD ten aanzien van dit plan was. Indien dit slechts een idee was om de brainstorm voor ons handelscentrum op gang te brengen, vonden we dat de buurtbewoners meteen konden worden gerustgesteld met het bericht dan de jachthaven er niet zou komen.

Het Actiecomité Willebroek Centrum diende voor de gemeenteraad van november een petitie in, waarop Groen Willebroek zich baseerde om volgende motie in te dienen.

Motie

  1. Wij dragen het nieuwe Willebroekse College van Burgemeester en Schepenen op rekening te houden met de grieven van het Actiecomité Willebroek-Centrum en het plan voor een jachthaven in het centrum van de gemeente niet in het nieuwe beleidsplan op te nemen en ook af te zien van elke planmatige voorbereiding in die zin.
  2. Wij dragen het nieuwe Willebroekse College van Burgemeester en Schepenen op rekening te houden met de wensen van het Actiecomité Willebroek-Centrum en bij uitbreiding de uitkomst van verschillende bevragingen: het Willebroekse centrum heeft een betekenisvolle heropleving nodig en daartoe wordt in eerste instantie een brede bevraging georganiseerd, waarna een wedstrijd kan worden uitgeschreven voor een totaalconcept voor het centrum van onze gemeente.