Hoogste tijd voor een Willebroekse coalitie

17 November 2012

Hoogste tijd voor een Willebroekse coalitie

De coalitieonderhandelingen in Willebroek verlopen andermaal zeer moeizaam. Gisteren kondigde N-VA in de pers bij monde van Eddy Bevers aan dat er bruggenbouwers worden uitgestuurd. Groen Willebroek maakt zich daarover zorgen. 'Heeft N-VA die bruggen dan nog altijd niet kunnen bouwen?', vraagt Thierry Serrien, voorzitter Groen Willebroek, zich af. De inwoners van Willebroek hebben recht op een slagkrachtige bestuursploeg, een mix van ervaring en vernieuwing. Groen pleit voor een mogelijke alternatieven indien N-VA te plaatse blijft trappelen.. Dat alternatief is voor Groen enerzijds een brede, bestuurskrachtige coalitie van CD&V, Open VLD, Groen en sp.a. Anderzijds moet er in het belang van Willebroek ook aan de mogelijkheid van een afspiegelingscollege gedacht worden. Daarin is iedereen die positief aan de toekomst van Willebroek wil werken dan vertegenwoordigd, met respect voor het cordon.'Dat Open VLD twijfelt aan een coalitie met sp.a, begrijpen we. Want inderdaad, Willebroek moet veranderen. Dat is ook de ambitie van Groen, bijvoorbeeld op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Een coalitie waarin onder meer Open VLD en Groen samen goed vertegenwoordigd zijn, kan die verandering echt realiseren', aldus nog Serrien.

Groen hoopt dat de komende dagen duidelijkheid brengen en zal zo nodig zelf contacten leggen om Willebroek uit de impasse te halen.