Heropwaarderen De Veert en Den Blijk noodzakelijk

11 April 2017

Heropwaarderen De Veert en Den Blijk noodzakelijk

Raadslid Thierry Serrien vraagt namens Groen Willebroek naar een heropwaardering van De Veert. Bij uitbreiding moeten het perkje aan de Zavelweg en vanzelfsprekend park Den Blijk mooie buurtgroenvoorzieningen voor jong en oud zijn. We gaven dit bij de bevoegde gemeentelijke diensten aan en ze stelden vast dat er zelfs op drie plaatsen volop geparkeerd wordt in de groene zones: zowel aan De Veert, op het einde van de Zavelweg als in park Den Blijk. Dat kan uiteraard niet. De lokale politie wordt gevraagd om op te treden en de gemeentelijke diensten zullen de zones opnieuw mooi inzaaien en meteen ook afbakenen. 

Misschien nog even meegeven dat de zone ten zuiden van de spoorweg op termijn grotendeels wordt vernieuwd in het kader van Willebroek Morgen. 'Om deze redenen werd reeds beslist het pleintje van De Veert mee op te nemen in fase 4 van dit project. Er werd hiervoor reeds een ontwerp uitgewerkt door het studiebureau. Wanneer dus binnen enkele jaren ook deze fase in uitvoering gaat, zal de gehele zone sowieso een behoorlijke opfrisbeurt krijgen.' Dit liet men ons alvast weten.

Naar aanleiding van de gedeeltelijke 'bezetting' van park Den Blijk vond een evaluatie plaats. Groen Willebroek is van oordeel dat niet aan de voorwaarden van de bezetting werd voldaan: er werd onoordeelkundig groen gekapt, ongeoorloofde bouwwerken werden verricht en de sleutel van de ijskelders werd niet aan natuurbeschermers overhandigd. Toch vindt het College van Burgemeester en Schepenen dat de bezetting mag doorgaan. 
Wij roepen het College op om de 'bezetter' de afsluiting rond de vijver te laten verwijderen en in samenspraak met verschillende buurtbewoners tot een goede uitbating van het park te komen. Buurtgroen en -parken moeten er voor iedereen zijn. Den Blijk kan een mooi buurtpark voor alle inwoners van Willebroek(-Noord) zijn.