Groen Willebroek wil geen radioactief afval bij woonwijk

20 Juli 2012

Groen Willebroek wil geen radioactief afval bij woonwijk

Groen bezwaar tegen RUP Willebroek-Centrum en inplanting nv Stenofer Groen Willebroek heeft bezwaar tegen het verlenen van een milieuvergunning klasse 1 voor de nv Stenofer voor het verder exploiteren na verandering door uitbreiding en wijziging van een schrootverwerkend bedrijf. 'We verzetten ons eveneens tegen de goedkeuring van het daarmee samenhangend RUP Willebroek-Centrum', aldus voorzitter Thierry Serrien. 'Dat radioactief afval en andere vuiligheid vlak bij een woonwijk worden opgeslagen is te gek voor woorden. Daarom dienden we ook bezwaarschriften in.'NV Stenofer is momenteel niet vergund: de bestaande milieuvergunning verliep op 1 september 2011. Het gaat om een klasse I-bedrijf, dus moeten we het voorzorgsprincipe toepassen. De gemeente dient altijd op de hoogte te zijn van de bedrijvigheid van zulke ondernemingen. Volgens ons stelt de nv Stenofer de overheid voor een voldongen feit: we hebben de vergunning nodig, want de activiteit is er al. Dit is niet de manier waarop vergunningen worden verleend.

GROEN stelt zich ook vragen rond de afwijking die wordt gevraagd om schroot te stapelen tot een hoogte van 12 m i.p.v. 3 m. Dit kan niet anders dan tot zichthinder leiden. Voor de omwonenden leidt dit tot geur- en geluidshinder. GROEN vraagt zich ook af welke bijzondere maatregelen worden genomen met betrekking tot de opslag van radioactief afval. " Dit afval hoort niet thuis bij bewoning, om maar te zwijgen van de hinder die de vermeerdering van het vrachtverkeer met zich zal meebrengen. De bewoners van de wijken De Schalk en de Tuinwijk, maar ook op de as Emile Vanderveldestraat met onder meer een kinderdagverblijf zullen hinder ondervinden," aldus gemeenteraadslid Stefaan Van Aken.

Siska Briffa, tweede op de lijst voor oktober ziet nog een ander problematisch punt: "We hekelen ook het feit dat het College van Burgemeester en Schepenen geen informatievergadering heeft georganiseerd. Dat is nochtans geen overbodige luxe, voor ons zelfs noodzaak, indien je zulk een bedrijf in woonomgeving laat uitbreiden. Je moest trouwens al goed weten waar te zoeken om de bekendmaking op de gemeentelijke website te vinden.'

Groen kiest resoluut voor een andere ruimtelijke ordening: "Het industriegebied, waar Stenofer zijn activiteiten heeft en  dat een hap neemt in het gebied Willebroek-Centrum, is ons een doorn in het oog', alsnog voorzitter Thierry Serrien .'Volgens ons is de spoorweg van de lijn Sint-Niklaas ?Mechelen een duidelijke, fysieke grens tussen Noord en Centrum. In een toekomstvisie op de gemeente zou men het industriegebied moeten kunnen omvormen tot een gebied voor gemengd gebruik, waar wonen en ondernemen samengaan. Een hoogrisicobedrijf zoals het schroot- en afvalverwerkingsbedrijf Stenofer hoort niet zo vlak bij bewoning in het centrumgebied thuis.'

Meer infoThierry Serrien ? gsm 0474 88 12 11 - e-mail: [email protected]