Groen Willebroek vraagt zone-30 in heel het centrum en alle woonwijken

24 Mei 2018

Groen Willebroek vraagt zone-30 in heel het centrum en alle woonwijken

Bewoners van verschillende straten in Willebroek klagen over het niet respecteren van de maximumsnelheid door het autoverkeer in onze gemeente. In bepaalde straten, bijvoorbeeld de Captain Trippstraat, respecteren ook de autobussen van De Lijn de snelheidslimieten niet. In combinatie met verkeersdrempels zorgt dit ervoor dat de huizen werkelijk daveren als een bus voorbijrijdt.

In onze optiek zouden we beter in alle woonwijken en centra de cultuur van 30 per uur toepassen. Voetgangers en fietsers moeten in een veilige en aangename gemeente extra beschermd worden.

De snelheidsaanduidingen die op sommige wegen aanwezig is, vinden we een goede preventieve maatregel, die in vele gevallen z’n vruchten afwerpt. Maar natuurlijk is er op andere plaatsen ook controle nodig. Daarom vroegen we hoeveel snelheidscontroles er in de zone-30 en zone-50 plaatsvonden. Bij de resultaten viel ons vooral op dat deze controles te dikwijls op dezelfde plaatsen gebeuren. Het College stelde bij monde van Schepen van Verkeer en Mobiliteit, Luc Spiessens (N-VA), bereid te zijn om in alle woonwijken een zone-30 in te voeren. Nu nog in alle straten van het centrum en dorpscentra van Blaasveld, Heindonk, Klein-Willebroek en Tisselt.