Groen Willebroek vraagt toetreding tot Statiegeldalliantie

14 Januari 2018

Groen Willebroek vraagt toetreding tot Statiegeldalliantie

Statiegeld op drankblikjes en plastic flessen, dat is waar de Statiegeldalliantie in Vlaanderen en Nederland al een tijdje voor ijvert. Ondertussen hebben 7 Vlaamse steden en gemeenten bekendgemaakt dat ze zich bij de alliantie hebben aangesloten en we weten dat nog meer dat van plan zijn. Lokale overheden proberen hun grondgebied netjes te houden maar kijken aan tegen een torenhoge factuur voor het opruimen van zwerfvuil, dat voor 40 procent uit drankverpakkingen bestaat. Deze kosten worden uiteindelijk opgehaald bij alle belastingbetalers via de jaarlijkse gemeentebelasting. Burgers en organisaties vragen een oplossing voor zwerfafval, meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van materialen. Statiegeld is een essentieel onderdeel van deze oplossing.

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:
• blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
• verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
• besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
• recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
• gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

Daarom vraagt gemeenteraadslid Thierry Serrien namens Groen Willebroek dat het gemeentebestuur van onze gemeente tot deze alliantie toetreedt.