Groen Willebroek verbolgen over houding van burgemeester

19 November 2020

Groen Willebroek verbolgen over houding van burgemeester

Na de gemeenteraadscommissie van woensdagavond  reageert Groen Willebroek verbolgen op de uitleg van burgemeester Bevers (NV-a) over de politieverordening. ‘Alsof de eer om de eerste gemeente na WOII te zijn waar een avondklok als tuchtmaatregel werd toegepast niet volstond, bleek gisteren ook nog dat de burgemeester niet zou aarzelen dit opnieuw te doen en hiervoor een wettelijk kader vraagt’, aldus Serrien.  “Vanzelfsprekend kan het niet dat een groep jongeren inwoners van de gemeente terroriseren met bommetjes, baldadigheden en agressief gedrag. Het is crimineel als ze dan ook de coronamaatregelen aan hun laars lappen. Maar een heel gemeentecentrum een avondklok opleggen is ongezien en disproportioneel”, argumenteert Thierry Serrien. Met deze maatregel worden twee zaken opzettelijk door elkaar gehaspeld: “De uitzonderlijke bevoegdheid om corona te bestrijden wordt gebruikt als tuchtinstrument, waarvoor ze niet gemaakt is. De logica om avondklokken te gebruiken voor conflictbeheersing schept een gevaarlijk precedent. Dat is absoluut niet onze politieke visie”, aldus Anthony Vanoverschelde.  Voor Groen was dit niet de juiste en fijnmazige aanpak.“Los van het belangrijke juridische vraagstuk hebben wij sterke twijfels bij de effectiviteit van deze logica. Je hebt veel meer garanties op het duurzaam oplossen van sociale spanningen door frustraties niet nog sterker te maken. Willebroekenaars voelen zich onterecht beknot in hun vrijheid, ook dat frustreert en is dus niet oplossingsgericht”, zo vinden beide gemeenteraadsleden.  Groen stelde die vraag over het wettelijk kader bij monde van Thierry Serrien in de gemeenteraadscommissie. ‘Het antwoord was verbluffend. Onze burgemeester stelde dat hij naar eer en geweten handelde en dat het wettelijk kader van hogerhand dan maar moet worden voorzien. Daarmee gaf hij aan goed te weten dat dit wettelijk niet kan, maar nog kwalijker is dat hij zulke despotische dwangmaatregelen in de toekomst nog wil kunnen nemen’, aldus fractieleider Serrien. Hij vult nog aan: ‘Toezichthoudend minister Somers stelde nochtans dat een avondklok niet de oplossing is omdat we binnen onze rechtsorde moeten blijven.’ ‘We delen natuurlijk de bekommernis rond openbare orde, laat dat duidelijk zijn. Maar we hoorden nog niets over investeren in ruimte voor herstel, het gebruik van verbindende taal die jongeren aanmoedigt een betekenisvolle plaats in onze gemeenschap op te nemen. Taal is de voorbode van handelen. Oorlogsretoriek is dus niet op zijn plaats in het gemeentehuis. Daar moet de focus liggen’, stelt Thierry Serrien nog. Groen roept iedereen op om nu het herstelproces te laten primeren en dit niet nog verder te laten escaleren. Thierry Serrien, fractieleider in de gemeente Groen Willebroekcontact 0474 88 12 11 Anthony Vanoverschelde, voorzitter van Groen Willebroek en gemeenteraadslidcontact 0473 18 98 12