Groen Willebroek stelt programma voor

20 September 2012

Groen Willebroek stelt programma voor

Groen Willebroek is al een tijdje klaar met het huiswerk voor de gemeenteraadsverkiezingen en maakt het programma nu ook publiek. 'Met een volledige lijst, waarvan maar liefst zeventien nieuwe kandidaten tegenover zes jaar geleden, staan we klaar om vandaag de uitdagingen van morgen aan te pakken', zegt lijsttrekker Stefaan Van Aken. Ruimtelijk beleid, mobiliteit, energie en samenleven zijn belangrijke groene thema's. Lijsttrekker Stefaan Van Aken: '. Met een goede ruimtelijke indeling, kom je makkelijker aan een goede mobiliteit. Een bedrijf als Stenofer kan bijvoorbeeld niet bij een woonwijk, want het vele vrachtverkeer zal er sowieso de zwakke weggebruikers, maar ook de automobilisten die er door moeten, hinderen.' Voor Groen Willebroek moet er zo

Ruimte en mobiliteit hangen voor ons eigenlijk samenbinnen de volgende legislatuur een oplossing komen voor het vrachtverkeer dat door Tisselt dendert. 'Een ontsluiting rechtstreeks naar de A12 had er vanaf de inplanting van de grote logistieke bedrijven moeten zijn.' Verder is het project op site Denaeyer voor Groen in Willebroek een symbooldossier waarmee de gemeente haar ticket voor de toekomst op zak kan hebben: 'Dat project moet op de meest duurzame manier en met betrokkenheid van de bevolking worden gerealiseerd.'

De gemeente kan dan ook serieuze stappen voorwaarts zetten met haar energiebeleid. 'Zorg ervoor dat de site Denaeyer al klimaatneutraal is; dat ze haar eigen energie opwekt. Zorg er ook voor dat elk bedrijventerrein in eigen energie voorziet. Daarnaast kan de gemeente haar eigen infrastructuur zo inrichten dat ook daar hernieuwbare energiebronnen werken. De inwoners kom je tegemoet door bijvoorbeeld een groepsaankoop van zonneboilers voor te stellen, maar in sommige gevallen ook door investeringen in energiezuinige woningen voor te schieten. En waarom zou de gemeente niet zelf een energiecoöperatieve oprichten en de sociale woonwijken alvast op hernieuwbare energie laten draaien. Dat is ons toekomstbeeld, waar we liefst morgen, zelfs vandaag, aan beginnen te werken.'

Groen pleit bij monde van lijsttrekker Stefaan Van Aken voor een goede en sterke basispolitiezorg: 'Meer blauw de straat op, luidt ons devies. De politie moet voor de inwoners aanwezig en aanspreekbaar zijn, op die manier kunnen vele kleine en grotere ergernissen meteen aangepakt worden. Door dialoog met scholen, verenigingen en wijkbewoners moet gedrag dat als 'problematisch' wordt beschouwd worden opgelost. We denken hierbij ook aan zwerfvuil en sluikstorten, zaken die je niet alleen met de opkuisende tornado's oplost, maar ook met een sluitend milieu- en politiebeleid.' Maar er moet vooral werk worden gemaakt van een positief Willebroek: 'Er moeten dingen te doen zijn, dan hebben we het niet alleen over Kanaalfeesten, maar ook kleinschalige initiatieven die de mensen bij elkaar brengen. Voor de jeugd zijn een jeugdhuis en een fuifzaal op de site De Naeyer een must', aldus nog Stefaan.

 

Groen staat in Willebroek staat voor vernieuwing en werkbare oplossingen. Klik hier om het hele programma te raadplegen.