Groen Willebroek gematigd positief over aangekondigde politiefusie

27 Oktober 2013

Groen Willebroek gematigd positief over aangekondigde politiefusie

De politie van Mechelen en Willebroek zullen wellicht fusioneren. De Groen-afdelingen in beide gemeenten staan positief tegenover deze oefening. "Potentieel is het een goede zaak voor zowel Mechelen als Willebroek. Belangrijk is wel dat er blijvend rekening wordt gehouden met de noden van beide partners. Zowel de Mechelaar als de Willebroekenaar moet hier beter van worden", aldus Stefaan Van Aken, Groen-gemeenteraadslid in Willebroek, en Kristof Calvo, Mechels parlementslid en afkomstig uit Willebroek.  De fusie moet in Willebroek zorgen voor een meer zichtbare, aanspreekbare politie. "Het is cruciaal dat Willebroek voldoende wordt bediend binnen de politiezone. Blauw meer op straat, aanspreekbaar en dichtbij de mensen, dat moet de ambitie zijn. Dat kan de leefbaarheid van onze gemeente verhogen", aldus Van Aken.  Voor Mechelen kan de fusie een efficiëntiewinst betekenen. "In budgettair moeilijke tijden moeten lokale overheden samenwerken. De fusie is op dat vlak goed nieuws voor de Mechelaar. De besparing die we zo realiseren kunnen we aanwenden voor nieuwe initiatieven op vlak van preventie en politie en voor andere beleidsdomeinen", meent Calvo. 

Een beter georganiseerde politie is evenwel onvoldoende voor de leefbaarheid van Willebroek, vindt Van Aken. "Mechelen spendeert ook veel middelen aan preventie. Als we de veiligheid in onze gemeente structureel willen verbeteren, moet het Willebroeks gemeentebestuur ook op dat punt een tand bijsteken".

Thierry Serrien, voorzitter van Groen-Willebroek formuleert toch enkele bedenkingen. 'We vragen ons af waarom de fusie zo nodig  met het grotere Mechelen moest plaatsvinden? Is ook onderzocht of een fusie in Klein-Brabant mogelijk was?' Daarnaast vindt Serrien dat burgemeester Bevers zo snel mogelijk klare wijn voor de politiemensen moet schenken. 'Zij zijn nu onzeker over wat hen te wachten staat; het is belangrijk dat we gemotiveerde politiemensen op straat hebben.'

Groen Willebroek en Groen Mechelen zullen, als de fusie werkelijk plaatsvindt, de werking samen opvolgen in de politieraad van de nieuwe zone.