Groen-EOS stelt nogmaals toetreden tot Statiegeldalliante voor

31 Mei 2019

Groen-EOS stelt nogmaals toetreden tot Statiegeldalliante voor

En wat leerden we op de gemeenteraad afgelopen dinsdag? Dat onze gemeenteraad volgens onze burgemeester niet bevoegd zou zijn om de toetreding tot de Statiegeldalliantie te beslissen en op die manier druk uit te oefenen op de Vlaamse overheid. In omliggende gemeenten Puurs, Boom, Mechelen en Kapelle-op-den-Bos is dat echter wel het geval. Vreemd.

We dienden met Groen-EOS opnieuw een motie in om die toetreding te laten goedkeuren, maar in tegenstelling tot een jaar geleden mocht er niet over gestemd worden. Meer nog, de meerderheid was zelfs vergeten dat er een jaar geleden wel werd over gestemd: gelijke stemmen voor en tegen, waardoor het punt niet werd goedgekeurd. Toen stemde CD&V voor en indien ze dit nu consequent ook zouden doen, zoals ook sp.a en Groen-EOS, dan zou de toetreding goedgekeurd kunnen worden. Het kan dat net daarom deze stemming werd tegengehouden. Als dat zo zou zijn, vinden we dat maar kleintjes: we zijn zeker bereid naast kritisch ook positief aan oppositie te doen, maar dan zouden we het van de meerderheid flink vinden indien ze ook een punt dat de oppositie aanbrengt, kan laten goedkeuren.

Burgemeester Eddy Bevers (N-VA) verpakte de onmogelijkheid om hierover te stemmen ook nog in het feit dat de gemeenteraadsleden de draagwijdte van deze toetreding tot de Statiegeldalliantie niet begrijpen. Daarom moesten de raadsleden ‘tegen zichzelf beschermd worden’.
Wij geven graag nog eens mee dat deze Statiegeldalliantie spreekt namens burgers en organisaties die vragen dat het zwerfaval wordt aangepakt, met meer bescherming van het milieu en beter hergebruik van grondstoffen. Statiegeld is géén belasting, want wie zijn PET-fles of blikje binnenbrengt, krijgt het terug. In Duitsland zit al sinds 2003 statiegeld op zowat alle soorten flessen en blikjes en dat is een succes, want het zwerfvuil is er aanzienlijk afgenomen. Daarnaast zorgt het daar ook voor een recyclage van zowat 98% van de PET-flessen en blikjes. Bij ons ligt dat op maar de helft en levert FOST-plus zelfs geen betrouwbare cijfers. Daardoor wordt te veel nieuw plastic gemaakt, met meer ontginning en verwerking van aardolie en dus een hoge CO2-uitstoot tot gevolg. We moeten ook nog meegeven dat restjes van blikken in de ingewanden van het vee en andere dieren komt en dat de plasticsoep in de oceanen vele vissen doodt.
De gemeente probeert de straten en pleinen netjes te houden, maar krijgt daarbij de factuur van het zwerfaval doorgeschoven. Dat betaalt dus de belastingbetaler via de jaarlijkse gemeentebelasting. In die zin levert de invoering van statiegeld dus geld op. Het gemeentelijk belang is er ook voldoende mee aangetoond.

Ondertussen sloten meer dan 170 Vlaamse gemeenten en steden zich bij de Statiegeldalliantie aan, met dus onder meer al de ons omringende gemeenten. In Nederland zijn nagenoeg alle gemeenten en steden aangesloten. Van Zweden tot Australië en van Duitsland tot Californië zien we recyclagecijfers van PET-flessen en blikjes tot meer dan 90 procent. De bestaande statiegeldsystemen zijn kostenefficiënt en technisch en juridisch solide gebleken. Afgelopen jaar beslisten Malta, Schotland en Engeland het systeem te zullen invoeren. Zij begrijpen de gevolgen heel goed, beste burgemeester. En die zijn positief.