Groen en EOS verzoend naar Willebroekse kiezer

17 December 2017

Groen en EOS verzoend naar Willebroekse kiezer

Vlak voor de eindejaarsfeesten komt Groen met een boodschap van verzoening. Met de bekendmaking van het project ‘Groen-EOS’ stappen ze naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 met een lijst waarop ook plaats is voor onafhankelijke kandidaten. Thierry Serrien is lijsttrekker, Jan Van de Ven zal de lijst duwen.

“Samen willen we een visie uitdragen die de toekomst voorbereidt: onze gemeente moet kindvriendelijk zijn. Als het bijvoorbeeld makkelijk en veilig fietsen is voor kinderen, dan wordt iedereen daar beter van, ouders, grootouders: de ganse Groot-Willebroekse gemeenschap”, aldus de lijsttrekker, Thierry Serrien.

De samenwerking komt er op voorstel van lijstduwer Jan Van de Ven, ondermeer bekend van zijn gesmaakte doortocht in ‘The Voice’: “Deze samenwerking van Groen en EOS vergroot voor Groot Willebroek de kans op een groene doorbraak. Na de verkiezingen werken we als één fractie Groen-EOS”.

“We dingen naar de stem van de kiezer om van Tisselt tot Heindonk, en van Blaasveld tot Klein-Willebroek werk te maken van een Groot Willebroek dat groener en socialer is. Dat willen we doen in samenspraak met de vele basisbewegingen die hier actief zijn” zegt kersvers voorzitter Anthony Vanoverschelde (43).

Wat Groen en EOS inhoudelijk bindt is de gedeelde visie dat Willebroek veel meer potentieel heeft dan wat er vandaag wordt uitgehaald, o.m. op vlak van samenleven, cultuurbeleving, groen in de gemeente en fietsvriendelijkheid. De verzoening weerspiegelt zowel de inhoudelijke kracht als het kiezerspotentieel van Groen en EOS. Anthony Vanoverschelde is stellig: “We hebben kandidaten die geloofwaardig zijn om als bestuurder uitvoering te geven aan een eerlijker en groener beleid, dat luistert naar haar inwoners en waarin niemand wordt achtergelaten.”