Goede fietsstraten in Willebroek nodig

07 November 2020

Goede fietsstraten in Willebroek nodig

Uit het Meerjarenplan 2020-2025 blijkt dat het gemeentebestuur stevig investeert in fietsinfrastructuur. ‘We weten dat een aantal fietspaden worden heraangelegd en vernieuwd, bijvoorbeeld in de Breendonksstraat en langs de Boomsesteenweg. Met Groen Willebroek vragen we echter ook de evidente en resolute keuze voor fietsstraten’, stelt fractieleider Thierry Serrien.

In vele gemeenten maakt het principe van de fietsstraat een steile opgang; in Mechelen is dat overduidelijk. Het is mogelijk in een zone-30, waar fietsers in beide richtingen voorrang krijgen op automoblisten. Markeringen op de weg en signalisatieborden volstaan om dit te realiseren. ‘Daarom vermeldden we deze beleidskeuze bij mogelijke
‘quick-wins’ in de fietsbijdrage die we met Groen Willebroek aan het college bezorgden’, aldus Anthony Vanoverschelde. Hij voegt er aan toe: ‘Deze kaart trekken past in een veilige en duurzame mobiliteit voor jong en oud.’ Groen Willebroek maakte het college een eerste suggestie over van mogelijke fietsstraten in onze gemeente, met onder meer de Overwinningsstraat, de August Van Ladeghemstraat, de Westdijk, de Dorpsstraat, de Blaasveldstraat, de Kleine Bergen, de Westvaartdijk en nog verschillende straten die in aanmerking komen. Het college leek bij monde van de bevoegde schepen Luc Spiessens (N-VA) bereid op onze suggestie in te gaan. In de Verkeerscel wordt bekeken welke van de onder meer door ons voorgestelde straten hiefvoor in aanmerking komen.
‘Vanzelfsprekend volgen we dit van nabij op, want de fietsstraat is een flinke duw in de richting van duurzame mobiliteit op schaal van een gemeente zoals Willebroek’, stelt Thierry Serrien. Ondertussen maakte het college tijdens de coronacrisis van de Van Landeghemstraat en de Overwinningsstraat helaas blijkbaar nogal ondoordacht een fietsstraat. ‘We begrepen de urgentie, maar het was voorspelbaar dat de plotse en drastische invoering op weerstand stootte. Het realiseren van fietsstraten vergt planning, overleg en ook inspraak. Het is dan opmerkelijk dat het voorstel van inwoners van de Westdijk om er een fietsstraat te maken op de lange baan werd geschoven, zeker in een periode waarin meer mensen de fiets op springen en op een traject waar veel schoolgaande jeugd fietst’, besluit Anthony Vanoverschelde.