Gemeentebestuur neemt best duidelijk stelling tegen plannen voor Hazewinkel

30 April 2013

Gemeentebestuur neemt best duidelijk stelling tegen plannen voor Hazewinkel

Groen Willebroek vraagt burgemeester Bevers om duidelijk stelling te nemen tegen de plannen van Bloso voor Hazewinkel. 'De plannen zoals ze voorliggen leggen te veel druk op de schaarse ruimte tot zachte recreatie en het groen rond de watersportbaan', zegt Groen-voorzitter Thierry Serrien. 'Ze zijn trouwens gebaseerd op achterhaalde inzichten, vooral wat het ecogolfterrein betreft.' Groen formuleert alvast duidelijk zijn bedenkingen aan het departement Leefmilieu en roept op het inspraakformulier(dat je vindt) in te vullen en te mailen naar

hier[email protected]. Neem onderstaande argumenten over, of formuleer er gerust nieuwe waar wij nog niet aan gedacht hebben.

 

Plan-MER PRUP Hazewinkel te Mechelen en Willebroek (PL0137)

Alternatieven

-    Het gebied dat voor het golfterrein wordt voorzien kan perfect dienen voor andere buitensporten, die veel meer tot nut van de recreanten zijn. Een divers aanbod is hier ook eerder aangewezen omdat dikwijls schoolgroepen en jongerenkampen van de watersportinfrastructuur gebruik maken. Het Agentschap dat de buitensport moet promoten kan deze jonge mensen beter van verschillende sporten laten proeven in plaats van het terrein monolithisch in te richten.

-    Er zou een trapveld, een basketbalveld, een speeltuin voor kleine en grotere kinderen kunnen ingericht worden.

-    Bloso zou best onderzoeken op welke manier er tijdens de zomermaanden ordentelijk kan gezwommen worden, daar is werkelijk behoefte naar. Indien de verkeersoverlast die hiermee gepaard kan gaan, te groot is, vervalt deze optie. Hazewinkel hoeft niet mordicus een zwemvijver te worden.

-    Er mag ook op gewezen worden dat golfers in de regio al ruim aan hun trekken komen: zij kunnen in Bornem, Puurs (Breendonk) en Aartselaar terecht.

-    De waterskipiste kan ook veel beter in Walem gerealiseerd worden; daar is al een waterskicentrum voorzien. In Willebroek is het watersportcentrum gericht op roeien, kayak, surfen en zeilen; niet echt te combineren met een waterskipiste.

Effecten

-    Het inrichten van een golfterrein heeft een groot effect op sociaal /menselijk gebied: vandaag wordt Hazewinkel door tal van recreanten gebruikt om te wandelen, te joggen, te zonnebaden. Deze vormen van recreatie worden letterlijk de marge ingeduwd.

-    De meeste recreanten die het terrein voorzien voor golf vandaag gebruiken, doen dit met de fiets of zelfs te voet. Een waterskipiste en een golfterrein  zullen weer meer autoverkeer met zich meebrengen; iets waar het dorp Heindonk, de gemeente Willebroek en bij uitbreiding alle mensen die om hun gezondheid en een oplossing voor de klimaatproblematiek geven, helemaal niet bij gebaat zijn. Het plan is dan ook gebaseerd op een achterhaalde visie op recreatie.  De aanleg van bijhorende parkings zorgt ook voor alleen weer meer verharding, het rooien van bomen en in sommige gevallen het graven in vervuilde gronden.

-    Het golfterrein grenst aan de tuinen van bewoners van de Hazewinkelstraat en de Grote Bergen. Er is geen buffer voorzien.

-    Om het golfterrein aan te leggen moeten flinke delen van het bos op Hazewinkel worden gerooid. Dit zal ook negatieve effecten hebben voor omwonenden, maar ook voor de watersportbaan.  Daarnaast wordt het bos nergens gecompenseerd en licht het vlakbij een vogelrichtlijngebied. Het heeft een ontzettend negatieve invloed op niet-georganiseerde natuurbeleving van de mensen, en jongeren in het bijzonder.

Aandachtspunten

-    Vandaag maken jong en oud gebruik van dit vrij toegankelijke gebied; indien er een golfterrein komt zal slechts een beperkte groep mensen toegang hebben.

-    Het groot deel van de ruimte voorzien voor het golfterrein doet in de zomer dienst als ontspannings- en ontmoetingsruimte voor alle lagen van de bevolking en mensen uit heel de regio.

-    Het omkappen van de bomen in het gebied voorzien voor het golfterrein zal ongetwijfeld een negatief effect hebben op de biodiversiteit van het recreatiedomein.

-    Men baseert zich op een plan van 10 jaar geleden om de aanleg van een golfterrein te verantwoorden. Ondertussen heeft de golfsport niet de heuse democratiseringsgolf ondergaan en is er zelfs eerder sprake van een stagnatie in plaats van een groei van de sport. Het is trouwens niet aan een Agentschap van de Vlaamse Regering om een sport te promoten die uiterst ruimte-intensief is en dus een grote ecologische voetafdruk heeft.

-    Waarom is het noodzakelijk een betere bezetting over heel het jaar te hebben? Voor de regio is het een troef dat het recreatiecentrum tijdens de wintermaanden eerder als wandel- en fietsgebied kan worden gebruikt. Dit zijn vormen van duurzame recreatie, waarvoor mensen zich niet met de auto tot aan Hazewinkel hoeven te begeven.