De gemeente als motor voor verandering

23 Februari 2012

De gemeente als motor voor verandering

"Neem iedereen serieus en laat Willebroekenaars mee het uitzicht van hun straten, pleinen en wijken bepalen." Groen wil voor Willebroek een positieve toekomst, met de gemeente als  begin van verandering. We moeten dichtbij goede oplossingen vinden om de negatieve spiraal van crisissen te doorbreken. Onze kinderen zijn dan best het vertrekpunt om de kwaliteit van straten, pleinen, wijken en de toekomst te bepalen.Laat Blaasveld, Tisselt, Heindonk en Klein-Willebroek alvast hun eigen karakter behouden, of geef ze het terug. Neem zeker iedereen serieus. Dat betekent dat inwoners mee het uitzicht van straten, pleinen, wijken en gemeente bepalen. In Willebroek rondfietsen leidt trouwens te dikwijls tot frustratie. Soms is zelfs wandelen een probleem. De ruimte die we dagelijks gebruiken is bijna overal op maat van de auto, en dat moet veranderen. En werk voor dat vrachtvervoer een oplossing uit die werkt.

Natuurlijk moet een gemeente ook controleren of iedereen de spelregels wel volgt. We pakken alle manieren van sluikstorten dan ook best ferm aan. Juist zoals asociaal verkeersgedrag een spreekwoordelijke tik op de vinger verdient. Spreek mensen aan op hun negatief gedrag, maar geef ze ook genoeg ruimte om hun eigen te zijn en te ontspannen.  

Is het niet mogelijk om de verschillende bedrijventerreinen op hernieuwbare energiebronnen te laten draaien? En misschien kan de huisvestingsmaatschappij Willebroekenaars die het moeilijk hebben hun energiefactuur te betalen aan goedkopere en hernieuwbare energie helpen. Het loont  zeker de moeite als de gemeente qua energiezuinigheid in haar eigen gebouwen het goede voorbeeld geeft.

Koken kost geld, dus moeten we goed op de centen letten. Dat doe je zeker niet door in het beleggingscasino te gaan spelen. Ook onze gemeente verloor zo geld. Wij vinden dat je geld van de burger altijd veilig en nuttig beheert en besteedt. Want verandering betekent ook de mensen middelen geven om samen aan de toekomst te bouwen en zelf initiatief te laten nemen waar het kan.