Bedrijventerrein in de koelkast? Deel 2

23 Februari 2012

Niet alleen het project De Hulst is bevroren, maar ook de ontwikkeling van de terreinen van voormalig papierfabriek De Naeyer blijft in de pijplijn zitten. Wat ons betreft mag wat de projectontwikkelaars laatst voorstelden daar ook blijven. Zij stelden voor het hele terrein tot tegen de Zwarte Beek vol industriële gebouwen te proppen en zo alleen de eigen zakken te vullen. Mogelijke verkeersoverlast is dan een probleem van de gemeente. Wij stellen voor het terrein voor gemengde functies beschikbaar te maken. Vestig er een industriële kern, met daarrond een KMO-zone (waar in Willebroek werkelijk nood aan is) en achterin plaats voor woningen aan Mechelsesteenweg en Zwarte Beek. Misschien is er ook plaats voor een jeugdhuis?