Bedrijventerrein De Hulst in de koelkast?

01 Oktober 2011

Het is al een tijdje stil rond bedrijventerreinen De Hulst (N16-Blaasveldstraat).  Einde 2009 keurde Minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (nv-a) het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijventerrein goed. Opmerkelijk genoeg keurde de minister het onteigeningsplan niet goed. Ligt daar de oorzaak van het bevriezen van de uitvoering van de plannen? Wordt er volop op de grond gespeculeerd? Groen!-Willebroek vindt dat van de uitvoering van de plannen moet worden afgezien, omdat Willebroek en vooral ook Tisselt al meer dan genoeg last hebben van zwaar verkeer. We vragen ons ook af hoe de ontsluiting van het terrein technisch en wettelijk kan worden gerealiseerd?  Niets garandeert trouwens de watergebonden ontsluiting van het terrein langs de kade van G&G.