Administratief centrum is gemiste kans

01 Oktober 2011

Groen!-Willebroek vindt het nieuwe administratieve centrum aan de Pastorijstraat een gemiste kans. Er is geen duurzame energievoorziening, laat staan een groen dak. De gemeente laat dus een levensgrote kans liggen om een voorbeeld in duurzaam energiebeheer te zijn. Wist je trouwens dat voormalig Groen!-gemeenteraadslid Jan Van de Ven voorstelde om zonnepanelen op de hoofdtribune van voetbalstadion De Schalk te plaatsen? Om onduidelijke reden werd dat idee als 'niet opportuun' afgeschoten. Misschien was dat ook een gemiste kans om met de opbrengst van groene stroomcertificaten KVWM te redden.