Robby Dehertogh

11 Juli 2018

Robby Dehertogh

#19

Robby is een 34-jarige onderwijzer, partner van Siska en vader van drie kinderen. Hij vertrok uit de stad, terug naar ‘groen’ Tisselt. Jammer genoeg zag hij onze gemeente volgestouwd worden; voorzieningen volgden niet. 
‘Willebroekenaars hebben recht op kwaliteit van leven. Als we elkaar leren kennen, kunnen we samen kansen grijpen in een groene,  gezonde omgeving. En een centrum dat zich met eigenzinnige handelaars onderscheidt.
Dat centrum van Willebroek en de kernen van Blaasveld, Heindonk, Klein-Willebroek en Tisselt liggen op fietsafstand, vlotte en veilige fietswegen zijn dus een must. 

Willebroek trekt nieuwe inwoners aan, kinderen spreken plots een andere taal met vriendjes. We zetten best meer in op mensen helpen Nederlands te leren. Zomer(taal)kampen geven de jeugd een positieve boost om zich beter in onze gemeente te ontwikkelen. Iedereen mee, dat is beter, toch?’