Mina Koukas

24 Juli 2018

Mina Koukas

#6

Mina (45) is moeder van 2 jongens.

'De heropleving van de dorpskernen is ook noodzakelijk, met “nabijheid” van culturele activiteiten, speelruimte en winkels.'

Als ik opkom voor Groen is dat omdat drie items mij nauw aan het hart liggen. Eerst en vooral moeten fietsers zich veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte voor jongeren is en dat er voldoende ontspanningsmogelijkheden zijn. Maar de heropleving van de dorpskernen is ook noodzakelijk, met “nabijheid” van culturele activiteiten, speelruimte en winkels.