Martine Hallemans

26 Juli 2018

Martine Hallemans

#4

Groen is een logische keuze voor mij. Vroeger stemde ik voor de vrouwen, maar sinds onze zoon, Kristof Calvo, verkiesbaar is, uiteraard ook voor een man. Ik ben heel actief in Groen+ en ga vol voor het project Groen-EOS.

In Willebroek gaat het inpalmen van de open ruimte in een razend tempo door.  

'Nieuwe verkavelingen worden ingepland, maar de voorzieningen qua kinderopvang, sport en cultuur volgen niet. Dat moeten wij veranderen.'

Nieuwe grote logistieke bedrijven worden over de ganse gemeente verdeeld, brengen veel vrachtwagens met zich mee, maar te weinig concrete tewerkstelling in verhouding met de oppervlakte die ze innemen.

Het moet de doelstelling van Groen Willebroek zijn om enkele concrete punten te realiseren. Veilige voet- en fietspaden, concrete herbestemming van het stationsgebouw en strijden tegen zwerfvuil en sluikstorten zijn maar enkele van die punten.

Nieuwe verkavelingen worden ingepland, maar de voorzieningen qua kinderopvang, sport en cultuur volgen niet. Dat moeten wij veranderen.