Marleen De Maeyer

16 Juli 2018

Marleen De Maeyer

#14

Als jongste telg uit een landbouwersgezin voelde ik mij vrij in de uitgestrekte weiden langs de kanaalzone in Tisselt. De open ruimten moesten helaas plaatsmaken voor KMO-zones, overslagbedrijven en bijhorende toegangswegen. Nu moeten we er over waken dat de weinige open ruimte die Tisselt nog rest, behouden blijft.

'We moeten er over waken dat de weinige open ruimte die Tisselt nog rest, behouden blijft.'

De uitbreiding van KMO-zones met bedrijven die geluids- en geurhinder veroorzaken in de nabijheid van de dorpskernen, moet stoppen. Want vrachtwagens denderen door ons centrum en zorgen voor onveilige situaties. Meer snelheidscontroles, het aanleggen van snelheidsremmers en afgescheiden fietspaden moeten zorgen voor veiliger verkeer in de dorpskernen en nabij scholen. In kwaliteitsvolle buurten en dorpscentra voor iedereen hebben we de gelegenheid om met elkaar te praten in plaats van langs en over elkaar te praten. Daar wil ik mij voor engageren.