Hendrik Aerts

23 Juli 2018

Hendrik Aerts

#7

'Ik ben 63 jaar en EOS-kandidaat. Nu ben ik gepensioneerde, maar jarenlang werkte ik voor de gemeente en leidde ik de markten in goede banen. Ik ben ook gekend als medebezieler van het Carnaval in Willebroek en voor mijn inzet voor de Oudstrijdersvereniging.'

Ziehier mijn tien geboden voor de Willebroekse politiek:
1) Opkomen voor de zwakkeren in onze gemeente. 
2) Voor meer fietspaden zorgen.
3) De mobiliteit voor andersvaliden verbeteren. 
4) Het Europaplein zonder bebouwing. 
5) Buurtfeesten meer stimuleren. 
6) Meer premies voor de renovatie van woningen. Bouwstop.
7) Idem voor leegstaande handelspanden. 
8) Meer samenlevingsinitiatieven, zowel voor ouderen als kinderen. 
9) In elke deelgemeente een buurthuis en -winkel. 
10) Investeren in speelpleinen.

'Omdat het project Groen-EOS met deze tien geboden rekening houdt, ga ik vol voor "Iedereen mee" en "Ruimte voor iedereen.'