Conny Pierlot

06 Juli 2018

Conny Pierlot

#24

Ik ben Conny, 51 jaar en toen ik een dikke zeven jaar geleden invalide werd, ontwikkelde ik een passie voor tekenen en schilderen. Op die manier kwam ik in aanraking met de dierenwereld en toen werd dat nog een grotere passie, die uitgroeide tot een engagement, zoals het organiseren van de Natte Neuzen-dag.

Ik wil met mijn engagement kansarmen met dieren helpen, maar ook dieren in nood.

Daarom zal ik ervoor zorgen dat dierenwelzijn een belangrijk item is en blijft voor Groen-EOS. Maar daarnaast zal ik groenen in het bestuur dwingen om dringend werk te maken voor een veilig en toegankelijk openbaar domein voor andersvaliden. Goede voetpaden en oversteekplaatsen zijn een must, mensen met een rollator en rolstoelpatiënten moeten zich veilig kunnen verplaatsen. We moeten er ook alles aan doen om ouderen het leven aangenaam te maken.