Iedereen mee

21 September 2018

Iedereen mee

In Willebroek moeten we kunnen samenleven met verschillen. Een warme gemeente zijn, dat betekent elkaar ontmoeten en écht leren kennen. Iedereen mee!

Er is meer mogelijk op gebied van jeugd, cultuur en sport. Als we elkaar leren kennen, voorkomen we problemen en zijn ze makkelijker bespreekbaar of oplosbaar. We counteren zo ook de vereenzaming die met vergrijzing kan gepaard gaan.

We geven iedereen kansen en de mogelijkheid die te nemen. We helpen taalachterstand wegwerken en stimuleren deelname aan sport- en verenigingsleven. In leegstaande winkelpanden krijgen jong en oud in start-ups hun kans.

Ons handelscentrum moet aantrekkelijk zijn voor belevend winkelen. Samen zijn we creatief in een bruisend Willebroek.