Samen voor een kindvriendelijk en klimaatneutraal Willebroek

Wij gaan met Groen-EOS voor een kindvriendelijke gemeente, want als het openbaar domein op maat van de kinderen is, dan vaart iedereen daar goed bij, ook ouders, ouderen en andersvaliden. En als we zorgen voor de kansen en mogelijkheden van onze kinderen en jongeren, dan zorgen we voor een goede toekomst voor iedereen. Voor Groen-EOS is Willebroek trouwens geen eiland in de wereld. Net als overal in de wereld is onze gemeente in volle verandering. We vinden ons dan ook in de slogan "think global, act local" en streven een klimaatneutraal Willebroek na. Behoud en zelfs terugwinnen van open ruimte, meer bomen en echte inspraak zijn dan vanzelfsprekend.

 

RUIMTE VOOR IEDEREEN


Wij gaan voor veilige fietstrajecten tussen wijken en deelgemeenten zodat kinderen overal makkelijk hun school of hun vrije tijdsvoorzieningen bereiken.

• Willebroek heeft nood aan een duidelijk fietsnetwerk, dat uitnodigt om de auto te laten staan: missing links en onveilige oversteekplaatsen worden weggewerkt.

• Er komen fietsstraten en duidelijk herkenbare trajecten tussen wijken, scholen en vrije tijdsvoorzieningen.

• Voor de auto’s wordt 30 de regel, 50 de uitzondering. Alle kruispunten met verkeerslichten hebben een scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en voetgangers en fietsers.

Wij gaan voor speelgroen in de buurt, banken om samen te zitten en met elkaar in gesprek te gaan, een park in elke deelgemeente en voor iedereen een bos op fietsafstand.

• Elke wijk heeft zijn buurtgroen nodig: meer bomen en meer kwalitatieve speelruimte zijn noodzakelijk. Een groene long zoals het Europaplein moet volledig behouden blijven.

• Elke deelgemeente heeft openbare parkruimte nodig. Daarnaast is een openbaar bos op fietsafstand noodzakelijk.

• Dit betekent ook dat het gedaan is met verkavelen. Kerninbreiding gaat samen met kernversterking. We hebben ook genoeg overslagbedrijven. Er moet iets van Willebroek als buitengebied overblijven.

Wij gaan voor een vernieuwd handelscentrum, dat autoluw is en waar we samen met de winkeliers creativiteit aanwakkeren in onze gemeente.

• We gaan leegstand tegen, bijvoorbeeld door startups te helpen lanceren in onze gemeente. Zo krijgt ondernemerstalent meer kansen.

• We zetten in op kunst en creativiteit in ons handelscentrum. Kale muren worden kunstwerken die ons omringen.

• We werken aan een cultuur van properheid: omdat we van de netheid van ons centrum houden gooien we niets op de grond. Samen houden we de buurten proper.

• Om het handelscentrum verkeersluw te maken, zullen we in eerste instantie extra parkeerruimte creëren in de Schoolweg of achter de Oude Post. We zullen de toegankelijkheid voor bewoners en andersvaliden wel garanderen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IEDEREEN MEE


Wij gaan voor een ‘Huis van de Vrije Tijd’ voor iedereen, met een platform voor alle verenigingen en een jeugdhuis met alles erop en eraan in onze gemeente.

• Het jeugdhuis van de toekomst heeft een instuifruimte, fuifgelegenheid, repetitie- en crealokalen.

• We wakkeren de creativiteit aan en geven kunstenaars uit de streek de kans om van onze pleinen, wijken, parken en straten een belevenis te maken.

• We zorgen ervoor dat inwoners makkelijk hun weg vinden in het vrijetijdsaanbod. Een elektronisch platform zorgt voor vanzelfsprekend contact tussen verenigingen en de inwoners.

• We onderzoeken in welke mate we de zomerse hitte kunnen counteren met een plaats voor verkoeling. Een bewaakte zwemkom in Hazewinkel kan een mogelijkheid zijn.

 

Wij gaan voor een zorgende gemeente, waarin we iedereen zijn kansen leren nemen, met meer kinderopvang en kansen op ontmoeting in onze gemeente.

• We stellen een zorgplan op voor onze gemeente, waarin de noden voor kinderopvang, armoedebestrijding en ouderenzorg met verschillen partners worden besproken en aangepakt.

• We zorgen voor een stimulans tot deelname aan jeugd-, cultuur- en sportverenigingen voor kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen.

• We zorgen voor meer kansen op ontmoeting en zien de diversiteit van onze bevolking als een kracht en een rijkdom. Op die manier creëren we hefbomen voor een makkelijke integratie en taalverwerving.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HET KAN ANDERS


Wij gaan voor een klimaatneutraal Willebroek. Een gemeente die haar faciliteiten vol zonnepanelen gooit, deelinitiatieven en duurzame energie voor iedereen in onze gemeente promoot en mogelijk maakt.

• We nemen de duurzame ontwikkelingsdoelen als richtsnoer om klimaat, welzijn en participatie met elkaar te verbinden.

• We starten eindelijk met autodelen en zorgen ervoor dat elektrische fietsen in Willebroek een netwerk aan oplaadplaatsen hebben.

• We steunen alle initiatieven die deeleconomie koppelen aan de korte keten. Gezond voedsel uit eigen streek wordt op alle mogelijke manieren gepromoot.

• We richten een coöperatieve op, of werken met andere gemeenten samen, zodat inwoners samen investeren in groene energie en onze gemeente klimaatneutraal wordt.

• We bekijken de mogelijkheid om de vele appartementsbewoners te faciliteren met een ophaalsysteem of composteilanden voor groente-, fruit- en tuinafval.

 

Wij gaan voor een gemeente waarin de inwoners echt worden gehoord. Het bestuur communiceert dan ook altijd open en eerlijk.

• We voorzien een gemeentelijke organisatie met wijkteams, zowel administratief als op het terrein. Op die manier hebben inwoners makkelijke aanspreekpunten.

• We garanderen dat inwoners met vragen of opmerkingen onmiddellijk antwoord krijgen, ook als de zaak verder onderzoek vergt. We spreken een redelijke termijn af voor een gefundeerd antwoord.

• We organiseren inspraak bij elke ingreep of vernieuwing van de infrastructuur in een wijk. De inwoners zijn de specialisten van hun straat en daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden.

• We vragen bij elk groot project in de gemeente de mening en het meedenken van de Willebroekenaars.

 

Lees ons integrale programma:

Deel 1: Ruimte voor iedereen,
Deel 2: Iedereen mee,
Deel 3: Het kan anders.