Hugo Lejon

#27

Hugo Lejon is architect en stedenbouwkundige, maar ook en vooral een groene van het eerste uur. Hij stond mee aan de wieg van het Actiecomité Leefmilieu Rupelstreek (ALR) en jarenlang was hij het groene geweten en de groene stem in de Willebroekse gemeenteraad.

‘Ik geef mijn volledige steun aan het project van Groen-EOS. Het kan anders? Het moet anders!

Hij zette zich in voor het saneren van de afvalstorten in de Rupelstreek en was voorvechter voor het afschaffen van het gebruik van asbest. Daarnaast ijverde Hugo voor het vrijwaren van het Niels Broek en natuurgebied Het Broek in Blaasveld. Ook stond hij op de barricade om een halt toe te roepen aan de gipsstorten van Prayon Rupel in de streek. Ik geef mijn volledige steun aan het project van Groen-EOS. Het kan anders? Het moet anders!